Cấp cứu thuyền trưởng tàu cá bị dây tời quấn gãy cổ chân

Lên top