Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mở đường bay thẳng Hà Nội-Chiang Mai