Lí do "cựu vương" Toyota Vios ra bản 2021 vẫn đứng sau Hyundai Accent?

Cùng ra phiên bản mới 2021 nhưng Toyota Vios vẫn chưa lấy lại được ngôi vương khỏi tay Hyundai Accent. Đồ hoạ: KL.
Cùng ra phiên bản mới 2021 nhưng Toyota Vios vẫn chưa lấy lại được ngôi vương khỏi tay Hyundai Accent. Đồ hoạ: KL.
Cùng ra phiên bản mới 2021 nhưng Toyota Vios vẫn chưa lấy lại được ngôi vương khỏi tay Hyundai Accent. Đồ hoạ: KL.
Lên top