Khám phá 2 xế hộp Mercedes tiền tỉ Cường "Đô la" mua tặng 2 con

Dàn xế hộp Cường Đô la mua cho 2 con. Ảnh: NVCC.
Dàn xế hộp Cường Đô la mua cho 2 con. Ảnh: NVCC.
Dàn xế hộp Cường Đô la mua cho 2 con. Ảnh: NVCC.
Lên top