Cho mượn xe mà bị "phạt nguội" chủ xe sẽ phải chịu trách nhiệm

Cho mượn xe mà bị "phạt nguội", chủ phương tiện có thể phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Cục CSGT
Cho mượn xe mà bị "phạt nguội", chủ phương tiện có thể phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Cục CSGT
Cho mượn xe mà bị "phạt nguội", chủ phương tiện có thể phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Cục CSGT
Lên top