Luật sư nói về việc Bộ Công an đề xuất xe cơ giới phải có camera lùi xe

Camera lùi là phụ kiện quan trọng phòng, tránh tai nạn giao thông. Ảnh: Trần Khanh.
Camera lùi là phụ kiện quan trọng phòng, tránh tai nạn giao thông. Ảnh: Trần Khanh.
Camera lùi là phụ kiện quan trọng phòng, tránh tai nạn giao thông. Ảnh: Trần Khanh.
Lên top