Bị tước bằng lái xe tích hợp, tài xế có được phép lái xe không?

Bị tước bằng lái xe tích hợp, tài xế được phép điều khiển loại xe còn lại.
Bị tước bằng lái xe tích hợp, tài xế được phép điều khiển loại xe còn lại.
Bị tước bằng lái xe tích hợp, tài xế được phép điều khiển loại xe còn lại.
Lên top