Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ý nghĩa thiêng liêng của ngày Gia đình Việt Nam 28.6

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.