Xét tuyển 16 công chức diện thu hút, 5 người bỏ thi

Danh sách kèm theo quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển công chức năm 2019 ở Hà Tĩnh, trong đó có 5 thí sinh bỏ thi đều xét vào làm việc ở Sở Công thương. Ảnh: Trần Tuấn
Danh sách kèm theo quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển công chức năm 2019 ở Hà Tĩnh, trong đó có 5 thí sinh bỏ thi đều xét vào làm việc ở Sở Công thương. Ảnh: Trần Tuấn
Danh sách kèm theo quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển công chức năm 2019 ở Hà Tĩnh, trong đó có 5 thí sinh bỏ thi đều xét vào làm việc ở Sở Công thương. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top