Xe tải lùi chết 3 mẹ con: Người chồng gào thét trong tuyệt vọng