Xe máy cuốn vào gầm xe tải, một người chết, giao thông ùn ứ