Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để bảo vệ người dùng

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chủ trì toạ đàm. Ảnh: HN
Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chủ trì toạ đàm. Ảnh: HN