Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để bảo vệ người dùng

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chủ trì toạ đàm. Ảnh: HN
Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chủ trì toạ đàm. Ảnh: HN
Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chủ trì toạ đàm. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top