Xây bảo tàng nghìn tỉ mà không có tính giáo dục thì chẳng khác cái kho!

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được đánh giá là một trong số ít bảo tàng ở Việt Nam hiện nay đang phát huy tốt chức năng giáo dục, bảo tồn văn hóa và lưu giữ hiện vật. Ảnh: Bích Hà
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được đánh giá là một trong số ít bảo tàng ở Việt Nam hiện nay đang phát huy tốt chức năng giáo dục, bảo tồn văn hóa và lưu giữ hiện vật. Ảnh: Bích Hà
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được đánh giá là một trong số ít bảo tàng ở Việt Nam hiện nay đang phát huy tốt chức năng giáo dục, bảo tồn văn hóa và lưu giữ hiện vật. Ảnh: Bích Hà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM