Xác định được danh tính nạn nhân bị bỏng do nổ máy đúc áp lực ở Hải Phòng