Vụ quy hoạch treo vẫn chạy đua xây dựng nông thôn mới: Thừa nhận lãng phí khi phải di dời

Cuộc sống của người dân vùng mỏ sắt Thạch Khê rất khó khăn vì lâu nay vướng quy hoạch “treo”, họ cần câu trả lời cuối cùng là có khai thác mỏ sắt Thạch Khê nữa không để có giải pháp ổn định cuộc sống. Ảnh: TRẦN TUẤN
Cuộc sống của người dân vùng mỏ sắt Thạch Khê rất khó khăn vì lâu nay vướng quy hoạch “treo”, họ cần câu trả lời cuối cùng là có khai thác mỏ sắt Thạch Khê nữa không để có giải pháp ổn định cuộc sống. Ảnh: TRẦN TUẤN
Cuộc sống của người dân vùng mỏ sắt Thạch Khê rất khó khăn vì lâu nay vướng quy hoạch “treo”, họ cần câu trả lời cuối cùng là có khai thác mỏ sắt Thạch Khê nữa không để có giải pháp ổn định cuộc sống. Ảnh: TRẦN TUẤN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top