Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ cha xâm hại tình dục con gái 10 tuổi: Nạn nhân được nhận vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh

Ngôi nhà nơi bé Tr bị cha ruột xâm hại tình dục.
Ngôi nhà nơi bé Tr bị cha ruột xâm hại tình dục.