Vụ bò giống cấp phát được bán cho lò mổ: Sẽ trả lại tiền cho nhà nước nếu được yêu cầu

Trừ 5 hộ đã bán bò giống cho lò mổ, 5 hộ còn lại vẫn còn nuôi 5 con bò đực giống được cấp cuối tháng 12.20017. Ảnh: Hưng Thơ.
Trừ 5 hộ đã bán bò giống cho lò mổ, 5 hộ còn lại vẫn còn nuôi 5 con bò đực giống được cấp cuối tháng 12.20017. Ảnh: Hưng Thơ.
Trừ 5 hộ đã bán bò giống cho lò mổ, 5 hộ còn lại vẫn còn nuôi 5 con bò đực giống được cấp cuối tháng 12.20017. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM