Voi nhà Đắk Lắk trước ngưỡng cửa suy vong

Voi Pắc Cú ở Trung tâm Du lịch sinh thái Buôn Đôn chết do bị sát hại năm 2017. Ảnh do Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk cung cấp.
Voi Pắc Cú ở Trung tâm Du lịch sinh thái Buôn Đôn chết do bị sát hại năm 2017. Ảnh do Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk cung cấp.
Voi Pắc Cú ở Trung tâm Du lịch sinh thái Buôn Đôn chết do bị sát hại năm 2017. Ảnh do Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk cung cấp.
Lên top