Vinamilk trao 76.500 ly sữa cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long