Việt Nam đứng thứ 57 thế giới về nghiên cứu khoa học

Bảng xếp hạng các Trường, Viện ở Việt Nam về nghiên cứu khoa học của Nature Index  (ảnh M.P)
Bảng xếp hạng các Trường, Viện ở Việt Nam về nghiên cứu khoa học của Nature Index (ảnh M.P)
Bảng xếp hạng các Trường, Viện ở Việt Nam về nghiên cứu khoa học của Nature Index (ảnh M.P)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM