Va chạm với container, xe con bay như phim, 2 người bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Lên top