Triều cường lên cao, người Sài Gòn bì bõm lội nước đi làm sáng đầu tuần

Người dân vất vả đi làm, chở con đi học do triều cường dâng cao gây ngập đường Huỳnh Tấn Phát.  Ảnh: M.Q
Người dân vất vả đi làm, chở con đi học do triều cường dâng cao gây ngập đường Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: M.Q
Người dân vất vả đi làm, chở con đi học do triều cường dâng cao gây ngập đường Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: M.Q