TPHCM: Tổ chức tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Lễ công bố tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM (ảnh K.Q)
Lễ công bố tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM (ảnh K.Q)