Đuổi theo 1km yêu cầu container quay lại hiện trường vụ tai nạn chết người

Đuổi theo 1km yêu cầu container quay lại hiện trường vụ tai nạn chết người. Ảnh: Dương Bình
Đuổi theo 1km yêu cầu container quay lại hiện trường vụ tai nạn chết người. Ảnh: Dương Bình
Đuổi theo 1km yêu cầu container quay lại hiện trường vụ tai nạn chết người. Ảnh: Dương Bình
Lên top