Tin bão mới nhất: Bão Phanfone lại mạnh lên giật cấp 13 ngay đêm Noel

Ảnh mây vệ tinh của bão Phanfone. Ảnh: weather.com.
Ảnh mây vệ tinh của bão Phanfone. Ảnh: weather.com.
Ảnh mây vệ tinh của bão Phanfone. Ảnh: weather.com.
Lên top