Tin bão mới nhất: Bão Phanfone mạnh lên giật cấp 12 áp sát Philippines

Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: weatherph.org.
Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: weatherph.org.
Ảnh mây vệ tinh bão Phanfone. Ảnh: weatherph.org.
Lên top