Thí điểm thu tiền điện tại quầy ở Hải Phòng: Kịp thời xử lý những bức xúc của người dân

Người dân đến thanh toán tiền điện tại nhà văn hóa tổ 19-20 Lãm Hà (Kiến An) được hướng dẫn dịch vụ khách hàng - Ảnh TN
Người dân đến thanh toán tiền điện tại nhà văn hóa tổ 19-20 Lãm Hà (Kiến An) được hướng dẫn dịch vụ khách hàng - Ảnh TN
Người dân đến thanh toán tiền điện tại nhà văn hóa tổ 19-20 Lãm Hà (Kiến An) được hướng dẫn dịch vụ khách hàng - Ảnh TN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM