Thầy cô giáo đến cổng trường đợi học trò đi thi: Lo lắng không kém người cha, người mẹ