Thanh Hóa: Xử lý số gỗ dân trục vớt sau mưa lũ như thế nào?

Sau lũ, gỗ trôi tràn lan ra các con suối.
Sau lũ, gỗ trôi tràn lan ra các con suối.