Thanh Hoá: Phát hiện thi thể sau hơn 1 tháng bị lũ cuốn trôi

Sông Lò đoạn qua huyện Quan Sơn, Thanh Hoá.
Sông Lò đoạn qua huyện Quan Sơn, Thanh Hoá.