Tập trung nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

 Cột truyền sóng Đài TTTH thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đổ gục vì bão. Ảnh: PHẠM TRƯỜNG
Cột truyền sóng Đài TTTH thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đổ gục vì bão. Ảnh: PHẠM TRƯỜNG