Tang thương “rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước

Một ngôi nhà dọc sông Vu Gia ngập hơn nửa nhà. Ảnh: LP
Một ngôi nhà dọc sông Vu Gia ngập hơn nửa nhà. Ảnh: LP
Một ngôi nhà dọc sông Vu Gia ngập hơn nửa nhà. Ảnh: LP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM