Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tàn phế vì chiến đấu với "giặc lửa", chàng lính trẻ vẫn đam mê nghề

Tay trái của Quang bị tàn phế sau tai nạn.
Tay trái của Quang bị tàn phế sau tai nạn.