Tài xế taxi giúp sản phụ mẹ tròn con vuông trên đỉnh đèo giữa đêm

Tài xế Võ Quốc Phi.
Tài xế Võ Quốc Phi.