Suốt 5 giờ vẫn chưa dập được lửa tại tòa lầu Karaoke KingDom

Hiện trường quán Karaoke KingDom Club đang cháy. Ảnh: Trần Tuấn
Hiện trường quán Karaoke KingDom Club đang cháy. Ảnh: Trần Tuấn