Sinh viên Đại học Tây Nguyên tình nguyện tham gia chống dịch

Các sinh viên trường Đại học Tây Nguyên tình nguyện lên đường tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Các sinh viên trường Đại học Tây Nguyên tình nguyện lên đường tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Các sinh viên trường Đại học Tây Nguyên tình nguyện lên đường tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Lên top