Sau gần 2 tháng, vì sao chưa kết luận vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

Phá rừng trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: Văn Thành Chương
Phá rừng trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: Văn Thành Chương
Phá rừng trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top