Hơn 40 ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương

Người dân bản Bua 1, Bua 2 – xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên làm việc với phóng viên. Ảnh: PV.
Người dân bản Bua 1, Bua 2 – xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên làm việc với phóng viên. Ảnh: PV.
Người dân bản Bua 1, Bua 2 – xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên làm việc với phóng viên. Ảnh: PV.
Lên top