Sau gần 2 năm mang thai: Voi nhà đầu tiên đã không thể "mẹ tròn còn vuông"

Voi con chết ngạt trước khi sinh. Ảnh Trung tâm bảo tôn voi cung cấp
Voi con chết ngạt trước khi sinh. Ảnh Trung tâm bảo tôn voi cung cấp
Voi con chết ngạt trước khi sinh. Ảnh Trung tâm bảo tôn voi cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top