Sạt lở ở Trà Leng: Tìm người mất tích, các chiến sĩ nhắc nhau nhẹ tay

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, nhưng cẩn thận, nhẹ tay vì thương xót đồng bào. Ảnh Thanh Chung
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, nhưng cẩn thận, nhẹ tay vì thương xót đồng bào. Ảnh Thanh Chung
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, nhưng cẩn thận, nhẹ tay vì thương xót đồng bào. Ảnh Thanh Chung
Lên top