Sắm đồ dịp giáp tết: Đông từ siêu thị ra đến chợ hoa