Quảng Trị: Tìm kiếm thi thể người phụ nữ nhảy sông Thạch Hãn tự vẫn

Địa điểm nạn nhân gieo mình xuống sông Thạch Hãn tự vẫn. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm nạn nhân gieo mình xuống sông Thạch Hãn tự vẫn. Ảnh: Hưng Thơ.