Quảng Ngãi: Vào năm học mới lo làm trường

Ngôi trường nằm trong khu giải tỏa từ nhiều năm nay, nhưng phải đến khi gần vào năm học mới tiến hành xây dựng trường mới. Ảnh: T.H
Ngôi trường nằm trong khu giải tỏa từ nhiều năm nay, nhưng phải đến khi gần vào năm học mới tiến hành xây dựng trường mới. Ảnh: T.H
Ngôi trường nằm trong khu giải tỏa từ nhiều năm nay, nhưng phải đến khi gần vào năm học mới tiến hành xây dựng trường mới. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top