Quang Hải lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

Có 20 gương mặt được đề cử bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.
Có 20 gương mặt được đề cử bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.
Có 20 gương mặt được đề cử bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.
Lên top