Quảng Bình: Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ lụt

Các trường học được ưu tiên dọn dẹp sau lũ để học sinh sớm trở lại trường học. Ảnh: LPL
Các trường học được ưu tiên dọn dẹp sau lũ để học sinh sớm trở lại trường học. Ảnh: LPL
Các trường học được ưu tiên dọn dẹp sau lũ để học sinh sớm trở lại trường học. Ảnh: LPL
Lên top