Hàng ngàn nhà dân Quảng Bình chìm trong lũ

Hàng ngàn nhà dân Quảng Bình vẫn chìm trong nước lũ. Ảnh: CTV
Hàng ngàn nhà dân Quảng Bình vẫn chìm trong nước lũ. Ảnh: CTV
Hàng ngàn nhà dân Quảng Bình vẫn chìm trong nước lũ. Ảnh: CTV
Lên top