Phú Quốc: Đã vận động 30 tấn gạo, “ATM gạo” tái xuất hỗ trợ người nghèo

Người dân nghèo Phú Quốc nhận gạo tại "ATM gạo". Ảnh: Hoàng Dung
Người dân nghèo Phú Quốc nhận gạo tại "ATM gạo". Ảnh: Hoàng Dung
Người dân nghèo Phú Quốc nhận gạo tại "ATM gạo". Ảnh: Hoàng Dung
Lên top