Phó Thủ tướng: Tập trung ứng phó bão số 10, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân