Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phố Hàng Mã “thất thủ” trước giờ G