Phó Chủ tịch UBND xã ở Bắc Giang bỗng dưng... hai tuần không đến nhiệm sở

Xã Huyền Sơn (khoanh đỏ) trên bản đồ.
Xã Huyền Sơn (khoanh đỏ) trên bản đồ.