Phó Chủ tịch UBND xã ở Bắc Giang bỗng dưng... hai tuần không đến nhiệm sở

Xã Huyền Sơn (khoanh đỏ) trên bản đồ.
Xã Huyền Sơn (khoanh đỏ) trên bản đồ.
Xã Huyền Sơn (khoanh đỏ) trên bản đồ.